Sporthal info

!!!!!! Opgelet : Vanwege Sportdienst ivm nieuwe sporthal : !!!!!!!

Aangezien de sporthal een speciale sportvloer heeft, moeten de schoenen die gedragen worden voldoen aan volgende voorwaarden: 
- Geen schoenen met zwarte zolen (loopschoenen zijn verboden) 
- Geen schoenen die reeds buiten werden gedragen
(steentjes of ander afval kan in de zool zitten en voor krassen en schade aan de sportvloer zorgen) 
- Deze voorwaarden gelden ook voor de trainers, begeleiders, voorzitters, ouders,… die de sportvloer betreden.
Indien ze geen aangepaste schoenen dragen, zullen er overtrekjes ter beschikking worden gesteld. 
- Indien de sporters geen aangepaste schoenen dragen, dan zal hen de toegang tot de sportvloer ontzegd worden.

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !